Εκτύπωση

ΚοινΣΕπ ΠΟΥ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης πράξης έχει σχεδιαστεί η σύσταση των παρακάτω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

  • Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την παραγωγή και μεταποίηση κηπευτικών προϊόντων αξιοποιώντας το θερμοκήπιο της Θεοτόκου.
  • Μία (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών catering αξιοποιώντας την υποδομή της Θεοτόκου.
  • Δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων. Η δομή και λειτουργία των επιχειρήσεων θα βασισθεί στο πετυχημένο παράδειγμα της σύστασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» στον 5ο Τομέα Ψυχικής Υγείας που υποστηρίχθηκε εκτός των άλλων συντελεστών και από την επιστημονική ομάδα του Εταίρου ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ. Οι δύο δήμοι που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα στηρίξουν ενεργά τη δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και θα υποστηρίξουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.
  • Δύο (2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις πρασίνου, κοπής κλαδιών και παροχής υπηρεσιών κηποτεχνίας. Οι δύο δήμοι που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα στηρίξουν ενεργά τη δημιουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και θα υποστηρίξουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την δημιουργία και προώθηση χειροτεχνικών προϊόντων.
  • Μια (1) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με δραστηριότητα την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού που μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι δήμοι θα στηρίξουν την προσπάθεια με την τοποθέτηση κάδων σε φυλασσόμενα σημεία συλλογής.