Εκτύπωση

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εταίροι

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Α.Σ. «ΕΡΓΑΞΙΑ» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

Πρόεδρος Νεόφυτος Ερωτόκριτος
Αντιπρόεδρος Βομπιράκη Νικολέττα
Γραμματέας Καμαρινόπουλος Σωτήριος
Μέλος Κουκλάκης Γεώργιος
Μέλος Γούναρη Δήμητρα